KARIERA

Kancelaria podejmie współpracę z Adwokatem /Radcą prawnym tuż po zdanym egzaminie zawodowym.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w tym w postępowaniach przed Sądem
 • dobra organizacja czasu pracy, rzetelność w realizacji powierzonych zadań
 • chęć podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji oraz pozyskiwania doświadczenia
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • współpracę w dynamicznie rozwijającej się Kancelarii
 • pracę częściowo zdalną – to zależy od Ciebie
 • możliwość rozwoju i zdobywania szlifu w zawodzie

 

Więcej informacji

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy kancelarii: kancelaria@gumula-kubicka.pl z dopiskiem WSPÓŁPRACA oraz informacją w zakresie dyspozycyjności.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy zawrzeć w CV jedną z następujących klauzul w zależności od dobrowolnej decyzji:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka ul. Dominikanów 32/67, 31-409 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Adwokat/Radca prawny z moim udziałem.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka ul. Dominikanów 32/67, 31-409 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Adwokat/Radca prawny z moim udziałem oraz w innych rekrutacjach w przyszłości.

Wyrażenie jednej z powyższych zgód na udział w rekrutacji jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Do CV prosimy również dopisać:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/na o tym że:

Administratorem moich danych osobowych jest Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie 31-409 ul. Dominikanów 32/67, NIP: 6572445812.

Prosimy także o zapoznanie się z poniższą informacją o ochronie danych osobowych:

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe podane w CV przetwarzamy w celu:

 1. a) uwzględnienia Cię w prowadzonym procesie rekrutacji, lub
 2. b) uwzględniania Cię w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w przyszłych rekrutacjach

na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, którym powierza przetwarzanie danych, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom hostingowym, firmom udostępniającym serwery pocztowe. Administrator udostępni również Twoje dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje Twoich danych do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji będą przetwarzane:

 1. a) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji- do jego zakończenia,
 2. b) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w dalszych procesach rekrutacyjnych- do czasu cofnięcia zgody lub przez okres maksymalnie dwóch lat od złożenia CV.

Twoje prawa:

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. c) prawo do usunięcia danych.
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych
 5. e) prawo do przenoszenia danych:
 6. f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Administrator/adres Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie 31-409 ul. Dominikanów 32/6

e-mail: kancelaria@gumula-kubicka.pl

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Administratora.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.

Kancelaria podejmie współpracę z aplikantem adwokackim I/II roku.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w szczególności w sporządzaniu projektów umów gospodarczych oraz projektów pism procesowych w prawie gospodarczym , cywilnym i rodzinnym
 • dobra organizacja czasu pracy, punktualność i rzetelność
 • zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań
 • chęć doskonalenia swoich umiejętności oraz warsztatu prawnego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się Kancelarii
 • zdobycie doświadczenia zawodowego
 • pracę w różnych dziedzinach prawa
 • możliwość rozwoju i częściowej pracy zdalnej

Więcej informacji

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy kancelarii: kancelaria@gumula-kubicka.pl z dopiskiem WSPÓŁPRACA oraz informacją w zakresie dyspozycyjności.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy zawrzeć w CV jedną z następujących klauzul w zależności od dobrowolnej decyzji:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka ul. Dominikanów 32/67, 31-409 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Adwokat/Radca prawny z moim udziałem.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka ul. Dominikanów 32/67, 31-409 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Adwokat/Radca prawny z moim udziałem oraz w innych rekrutacjach w przyszłości.

Wyrażenie jednej z powyższych zgód na udział w rekrutacji jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Do CV prosimy również dopisać:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/na o tym że:

Administratorem moich danych osobowych jest Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie 31-409 ul. Dominikanów 32/67, NIP: 6572445812.

 

Prosimy także o zapoznanie się z poniższą informacją o ochronie danych osobowych:

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe podane w CV przetwarzamy w celu:
<ol>
<li>a) uwzględnienia Cię w prowadzonym procesie rekrutacji, lub</li>
<li>b) uwzględniania Cię w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w przyszłych rekrutacjach</li>
</ol>
na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, którym powierza przetwarzanie danych, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom hostingowym, firmom udostępniającym serwery pocztowe. Administrator udostępni również Twoje dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje Twoich danych do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji będą przetwarzane:
<ol>
<li>a) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji- do jego zakończenia,</li>
<li>b) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w dalszych procesach rekrutacyjnych- do czasu cofnięcia zgody lub przez okres maksymalnie dwóch lat od złożenia CV.</li>
</ol>
Twoje prawa:

Informujemy, że przysługuje Ci:
<ol>
<li>a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii</li>
<li>b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych</li>
<li>c) prawo do usunięcia danych.</li>
<li>d) ograniczenia przetwarzania danych</li>
<li>e) prawo do przenoszenia danych:</li>
<li>f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych</li>
</ol>
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Administrator/adres Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie 31-409 ul. Dominikanów 32/6

e-mail: <a href=”https://www.kpla.com.pl/”>k</a>ancelaria@gumula-kubicka.pl

&nbsp;

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Administratora.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.

Kancelaria podejmie współpracę ze studentem/studentką prawa.

Opis zadań:

 • pomoc w świadczeniu obsługi prawnej dla klientów Kancelarii
 • pomoc przy sporządzaniu projektów pism, w tym procesowych
 • kontakt z sądami i urzędami
 • obsługa administracyjna Kancelarii

Mile widziane:

 • rzetelność oraz zaangażowanie
 • samodzielność
 • chęć udoskonalania swoich umiejętności oraz pozyskiwania doświadczenia

Oferujemy:

 • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • możliwość poszerzania swojej wiedzy
 • angażowanie w pracę merytoryczną w różnych dziedzinach prawa

Więcej informacji

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy kancelarii: kancelaria@gumula-kubicka.pl z dopiskiem WSPÓŁPRACA oraz informacją w zakresie dyspozycyjności.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy zawrzeć w CV jedną z następujących klauzul w zależności od dobrowolnej decyzji:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka ul. Dominikanów 32/67, 31-409 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Adwokat/Radca prawny z moim udziałem.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka ul. Dominikanów 32/67, 31-409 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Adwokat/Radca prawny z moim udziałem oraz w innych rekrutacjach w przyszłości.

Wyrażenie jednej z powyższych zgód na udział w rekrutacji jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Do CV prosimy również dopisać:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/na o tym że:

Administratorem moich danych osobowych jest Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie 31-409 ul. Dominikanów 32/67, NIP: 6572445812.

&nbsp;

Prosimy także o zapoznanie się z poniższą informacją o ochronie danych osobowych:

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe podane w CV przetwarzamy w celu:
<ol>
<li>a) uwzględnienia Cię w prowadzonym procesie rekrutacji, lub</li>
<li>b) uwzględniania Cię w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w przyszłych rekrutacjach</li>
</ol>
na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, którym powierza przetwarzanie danych, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom hostingowym, firmom udostępniającym serwery pocztowe. Administrator udostępni również Twoje dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje Twoich danych do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji będą przetwarzane:
<ol>
<li>a) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji- do jego zakończenia,</li>
<li>b) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w dalszych procesach rekrutacyjnych- do czasu cofnięcia zgody lub przez okres maksymalnie dwóch lat od złożenia CV.</li>
</ol>
Twoje prawa:

Informujemy, że przysługuje Ci:
<ol>
<li>a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii</li>
<li>b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych</li>
<li>c) prawo do usunięcia danych.</li>
<li>d) ograniczenia przetwarzania danych</li>
<li>e) prawo do przenoszenia danych:</li>
<li>f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych</li>
</ol>
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Administrator/adres Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie 31-409 ul. Dominikanów 32/6

e-mail: <a href=”https://www.kpla.com.pl/”>k</a>ancelaria@gumula-kubicka.pl

&nbsp;

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Administratora.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.