Klient indywidualny

img-02

OBSŁUGA PRAWNA

Klientów indywidualnych

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne klientów indywidualnych zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Bezpieczeństwo obrotu

Opracowujemy kontrakty i regulaminy chroniące naszych Klientów przed roszczeniami innych. Gwarantujemy wsparcie w negocjacjach, zabezpieczamy wierzytelności, a w przypadku sporu skutecznie egzekwujemy Twoje prawa przed Sądem lub Urzędem.

Prewencja i rozwój

Zapewniamy Ci obsługę prawną, której celem jest przeciwdziałanie wszelkim konfliktom; zarówno z kontrahentami jak i współpracownikami. W przypadku sporu opracowujemy strategię negocjacyjną. Postępowania sądowe traktujemy jako ostateczność.

Nie tylko zapobiegamy negatywnym skutkom różnych zdarzeń, ale także wspieramy rozwój Twojej firmy. Doradzamy w procesach inwestycyjnych i pomagamy rozwijać strukturę organizacji.

Wysoka jakość obsługi

W sposób szczególny dbamy o kontakt z Klientami: na bieżąco informujemy o stanie powierzonych spraw i stopniu ich zaawansowania, a także ściśle współdziałamy w celu wypracowania najlepszych rozwiązań.

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta oraz wysoką jakość świadczonych usług:

 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych, karnych i administracyjnych
 • sprawy rozwodowe, sprawy o separacje
 • spory dotyczące spraw majątkowych, w tym podział majątku
 • sprawy rodzinne, m.in. w zakresie alimentów, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej
 • sprawy spadkowe
 • prawo pracy
 • wsparcie w procesie kupna lub sprzedaży nieruchomości
 • legalizacja pobytu cudzoziemców, postępowanie w zakresie pozwoleń na pobyt stały lub czasowy, zezwolenia na pracę, uzyskiwanie i przedłużanie wiz
 • ochrona dóbr osobistych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym za błędy medyczne, niesłuszne aresztowanie, skazania czy internowanie
 • pomoc prawna w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń