Obsługa firm

mikolaj-uriasz-qwGcKnYyi6w-unsplash

Prawna

OBSŁUGA FIRM

Stała obsługa prawna firm, w tym mi.in. doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie umów, negocjacje biznesowe, reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych, szkolenia

Bezpieczeństwo obrotu

Opracowujemy kontrakty i regulaminy chroniące naszych Klientów przed roszczeniami innych. Gwarantujemy wsparcie w negocjacjach, zabezpieczamy wierzytelności, a w przypadku sporu skutecznie egzekwujemy Twoje prawa przed Sądem lub Urzędem.

Prewencja i rozwój

Zapewniamy Ci obsługę prawną, której celem jest przeciwdziałanie wszelkim konfliktom; zarówno z kontrahentami jak i współpracownikami. W przypadku sporu opracowujemy strategię negocjacyjną. Postępowania sądowe traktujemy jako ostateczność.

Nie tylko zapobiegamy negatywnym skutkom różnych zdarzeń, ale także wspieramy rozwój Twojej firmy. Doradzamy w procesach inwestycyjnych i pomagamy rozwijać strukturę organizacji.

Wysoka jakość obsługi

W sposób szczególny dbamy o kontakt z Klientami: na bieżąco informujemy o stanie powierzonych spraw i stopniu ich zaawansowania, a także ściśle współdziałamy w celu wypracowania najlepszych rozwiązań.

Umowy handlowe:

 • przygotowanie umowy, kontraktu
 • prawo własności intelektualnej, prawo autorskie
 • zabezpieczanie umów
 • prowadzenie negocjacji
 • bieżące doradztwo prawne min. w zakresie:
  1. wykonywania umów
  2. minimalizacji ryzyk prawnych w biznesie
  3. odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
  4. egzekwowania zobowiązań umownych
  5. rozwoju firmy

Obsługa korporacyjna

 • rejestracja i przekształcanie podmiotów gospodarczych, w tym przekształcanie w spółki komandytowe
 • odzyskiwanie należności pieniężnych
 • sprawy z zakresu prawa skarbowego i finansowego
 • tworzenie regulaminów zarządów i rad nadzorczych
 • przygotowywanie zgromadzeń wspólników
 • opracowywanie zmian umów i statutów
 • przeprowadzanie zgłoszeń do KRS i innych rejestrów
 • pomoc prawna w zakresie przeprowadzenia postępowania upadłościowego

Prawo pracy

 • umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty managerskie
 • wewnętrzny regulamin pracy, regulamin wynagradzania i premiowania
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • spory przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Procesy sądowe

 • Reprezentacja przed Sądami Powszechnym
 • Windykacja należności przed Sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem sądowym

Sukcesja

 • planowanie sukcesji, wdrażanie strategii sukcesji
 • analiza obecnej sytuacji prawnej firmy
 • opracowanie planu indywidualnie dopasowanych rozwiązań prawnych
 • przekształcenie formy prowadzonej działalności, uporządkowanie struktury kapitałowej wspólników i spółek, opracowanie zmian treści dotychczasowych umów spółek, w tym dotyczących sposobu reprezentacji oraz kontynuacji działalności spółki na wypadek śmierci jej wspólnika
 • przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych w celu realizacji planu sukcesji, np. umów sprzedaży, darowizny, porozumień wspólników, porozumień spadkobierców, pełnomocnictw
 • przygotowanie testamentów właścicieli firmy oraz członków rodziny uwzględniających narzędzia planu sukcesji w tym zapisy, zapisy windykacyjne, polecenia czy podstawienia

Szkolenia

 • Przeprowadzanie szkoleń prawnych dedykowanych przedsiębiorcom, ich kontrahentom, klientom lub współpracownikom, szkolenia z zakresu: prawo handlowe, prawo pracy, ochrona danych osobowych (RODO), zabezpieczanie umów, negocjacje, forma prowadzenia działalności gospodarczej, sprawy odszkodowawcze.