Hi, How Can We Help You?

Blog

Podatek VAT od reklamy na Facebooku

Media społecznościowe to już nie tylko rozrywka, czy sposób na zabicie czasu, ale też poważne narzędzia biznesowe. Marketing społecznościowy z roku na rok zyskuje na popularności. Coraz więcej firm korzysta również z reklam na Facebooku. Korzystając z reklam, warto pamiętać nie tylko o odpowiednim ustawieniu grupy docelowej, przyciągającej wzrok grafice i ciekawej treści, ale również o obowiązkach podatkowych. Dzisiaj o tym, czy trzeba odprowadzić podatek VAT od reklamy na Facebooku.

Informacje podstawowe

Reklama na Facebooku z punktu widzenia prawa jest usługą. Facebook jest naszym usługodawcą. My jesteśmy usługobiorcami. Na stronie Centrum Pomocy na portalu znajdziemy informację, że zakup reklam na Facebooku jest realizowany z europejskiej centrali w Dublinie. Warto zajrzeć do ustawień reklam na Facebooku. W konfiguracji konta reklamowego, możliwość wyboru celu reklamy. To właśnie tam zaznaczamy czy reklama kupowana jest do celów biznesowych, czy też nie. Jaką to robi różnicę?

Podatek VAT od reklamy na Facebooku – reklama do celów niebiznesowych

Osoby fizyczne, kupujące reklamę do celów nie związanych z biznesem, powinny w ustawieniach reklam zaznaczyć odpowiednią opcję. Uwaga! Bardzo często domyślnie ustawiona jest opcja „kupuję reklamę do celów biznesowych”. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby przed wykupieniem reklamy sprawdzić w ustawieniach jej cel. W przypadku reklamy do celów niezwiązanych z działalnością firmy, Facebook po prostu do ceny wykupionej reklamy doliczy nam podatek VAT.

Podatek VAT od reklamy na Facebooku – reklama do celów biznesowych

Inaczej sprawa wygląda, jeżeli kupujemy reklamę do celów biznesowych. W takiej sytuacji Facebook nie doliczy nam kwoty podatku VAT do faktury (chyba, że siedziba naszej firmy mieści się w Irlandii, dla potrzeb niniejszego wpisu załóżmy jednak, że nasza firma ma siedzibę w Polsce). Nie jest to jednak sposób na tańszą reklamę na Facebooku. Należy bowiem pamiętać o tym, że w takiej sytuacji podatek VAT jesteśmy zobowiązani rozliczyć w kraju.

Miejsce świadczenia usługi

Kiedy zapytamy o miejsce świadczenia usługi, jaką jest reklama na Facebooku, pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi nam do głowy, jest Internet. I chociaż potocznie, możemy mówić o tym, że usługa jest świadczona w Internecie, to zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usługi, będzie siedziba naszej firmy. Art. 29 b ustawy stanowi bowiem, że :

„miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej”

Podatek VAT od reklamy na Facebooku

Dlatego warto pamiętać o tym, że zakup reklamy na Facebooku należy wykazać w deklaracji podatkowej (VAT-7 bądź VAT-7 K). Ale nie są to jedyne obowiązki przedsiębiorcy. Należy również pamiętać o tym, że zakup usługi reklamowej na Facebooku należy do tzw. transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Przedsiębiorca, który ma zamiar dokonać transakcji wewnątrzwspólnotowej (czyli w naszym przypadku nabycia reklamy od podmiotu zagranicznego, w obrębie państwa członkowskich UE- Irlandia)ma obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.
W tym celu, należy wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT R. Warto pamiętać, że również podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wykazania tego podatku w stosownej deklaracji (VAT- 9 M ). O ile w przypadku czynnego podatnika VAT, najprawdopodobniej zakup reklamy na Facebooku okaże się neutralny podatkowo ( gdyż będzie zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego do odliczenia), o tyle w przypadku podatnika, który jest zwolniony z VAT podatek nalży odprowadzić do urzędu skarbowego

Prawo podatkowe to jedna z tych gałęzi prawa, której przepisy potrafią zaskoczyć przedsiębiorcę w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego warto na co dzień korzystać z pomocy specjalistów w zakresie prawa podatkowego, który w konkretnej sytuacji doradzi najlepsze rozwiązanie. Wiele osób, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę, często nie zdaje sobie sprawy z obowiązków w zakresie podatku VAT od reklamy na Facebooku. Dlatego warto zachować czujność w każdej sytuacji.