RODO

Pakiety RODO

Kancelaria pomoże Państwu wybrać i wdrożyć we właściwy sposób regulacje RODO, przygotować  dokumentację, procedury i procesy przetwarzania danych osobowych, jak również przeszkoli Państwa oraz Państwa pracowników.

1299 zł netto

Pakiet 1 Podstawowy

Więcej informacji

Przygotowanie podstawowego kompletu potrzebnych dokumentów – Polityka Bezpieczeństwa wraz z załącznikami wzorów podstawowych dokumentów

Szkolenie z podstaw RODO wraz z certyfikatem ukończenia szkolenia, pomoc w dostosowaniu dokumentacji do organizacji Firmy

Opieka prawna przez 6 miesięcy w przypadku kontroli przestrzegania RODO – dodatkowa jednorazowa opłata 500 zł netto

Wytyczne dla  informatyka wewnętrznego lub prowadzącego obsługę spółki dotyczące RODO (2h) – dodatkowa jednorazowa opłata 500 zł netto

4499 zł netto

Pakiet 2 Optymalny

Więcej informacji

Audyt RODO dla firmy i przygotowanie indywidualnego planu wdrożenia RODO w oparciu o audyt

Przygotowanie kompletu dokumentów dedykowanych pod potrzeby Firmy – Polityka Bezpieczeństwa wraz z załącznikami wzorów dokumentów i  wytycznymi

4 godzinne szkolenie z RODO wraz z certyfikatem ukończenia szkolenia, pomoc w dostosowaniu dokumentacji do organizacji Firmy

weryfikacji strony internetowej, regulaminów sklepów internetowych itd. pod kontem poprawności i zgodności z wymogami RODO

wytyczne dla informatyka wewnętrznego lub prowadzącego obsługę spółki dotyczące RODO (3 h)

nieodpłatna opieka prawna przez 6 miesięcy w przypadku kontroli przestrzegania RODO (jednorazowo, każda kolejna płatne 500 zł netto)

499 zł netto

Pakiet 3 Dokumenty

Więcej informacji

Zawiera przygotowanie podstawowej niezbędnej dokumentacji dla wprowadzenia wymogów RODO w firmie oraz wytyczne w zakresie przestrzegania tych wymogów.

Na podstawową dokumentację składają się:

 • „Polityka Bezpieczeństwa”
 • „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym”
 • „Instrukcja Postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych”
 • Wzory upoważnień i oświadczeń
 • Wzory klauzul informacyjnych
 • Wzory klauzul zgody
 • Wzór Rejestru czynności przetwarzania danych
 • Dokumentacja naruszeń ochrony danych osobowych
 • Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 • Wytyczne dla pracowników

Szkolenia

Więcej informacji

Przeprowadziliśmy już kilkanaście szkoleń RODO dla firm. Nasze szkolenia są dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa w związku z wdrożeniem wymagań RODO.

Szkolenia obejmują m.in.:

 • Uprawnienia osób których dane dotyczą
 • Ustanowienie administratora danych osobowych
 • Obowiązki administratora danych osobowych i osób administrującymi danymi
 • Przygotowanie upoważnień i dokumentacji – omawianie wzoru dokumentu
 • Wprowadzenie zasad udzielania dostępu do danych osobowych w zależności od zakresu i uprawnień
 • Stosowanie procedury naruszenia ochrony danych osobowych
 • Wdrożenie mechanizmów wykrywania naruszeń ochrony danych osobowych
 • Omówienie oceny kontrahentów, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO (możliwa współpraca z detektywem śledczym w tym zakresie)
 • Przeszkolenie dla wydelegowanych pracowników.