Hi, How Can We Help You?

Archiwa tagu: koszty uzyskania przychodu


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Wprawdzie nie powinno się oceniać książki po okładce, ale bardzo często przedsiębiorcy są oceniani na  podstawie kreowanego przez nich wizerunku. Stąd coraz większą wagę przywiązuje  się do szczegółów budujących profesjonalny i przyjazny dla klienta image. Przedsiębiorcy nie rzadko decydują się na wprowadzenie jednolitego stroju służbowego pracowników, który ma być pomocny w budowaniu profesjonalnego wizerunku marki. Jednolity ubiór to czasami, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, niemały wydatek. Czy zakup odzieży służbowej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu

Szczegółowe definicje pojęcia kosztów uzyskania przychodu znaleźć można w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Najbardziej ogólnie mówiąc, za koszty uzyskania przychodu można uznać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów. Obie ustawy przewidują katalog kosztów które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu, katalog ten znaleźć można w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Katalog wyłączeń jest dość szeroki, za koszty uzyskania przychodu nie można uznać na przykład wydatków poniesionych na koszty reprezentacji, na przykład na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Katowicach

Na pytanie czy zakup odzieży służbowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wypowiadała się m.in. Izba Skarbowa w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2016r.

Wnioskodawca prowadził działalność ubezpieczeniową, na zasadzie multiagencji ubezpieczeniowej. Pomimo oferowania produktów przygotowywanych przez inne podmioty, wnioskodawca miał duże możliwości w budowaniu własnej marki osobistej. Wnioskodawca wskazywał, że z uwagi na rosnącą konkurencję, zależy mu nie tylko na dostarczaniu najwyższej jakości usług, ale również na zwiększaniu profesjonalizmu, w tym również jakości obsługi klienta.

Dlatego też zdecydował się on na zakup odzieży służbowej dla pracowników. Odpowiednio koszul męskich i żeńskich, krawatów i apaszek, w kolorystyce firmy z umieszczonym logo. Odzież taka miała identyfikować pracowników i członków zarządu z firmą.

Wnioskodawca zaznaczył, że zakup odzieży ma służyć uzyskaniu nowego przychodu i zabezpieczeniu przychodu dotychczas uzyskiwanego, gdyż z uwagi na konkurencje na rynku konieczne jest polepszanie oferty i warunków sprzedaży. Wnioskodawca zwrócił uwagę na to, że zakupiona odzież, nie będzie mogła być wykorzystywana do celów prywatnych, z uwagi na jej kolorystykę i widoczne logo firmy.

Wnioskodawca zapytał, czy zakup odzieży służbowej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w zaprezentowanej przez niego sytuacji.

Czy zakup odzieży służbowej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

Na pytanie wnioskodawcy dotyczące tego czy zakup odzieży służbowej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w interpretacji odpowiedziano twierdząco. Uznano, że wydatki na odzież służbową nie są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, ale wydatkiem o charakterze reklamowym. Wydatki reklamowe należą do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli pozostają w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika. W interpretacji wskazano, że reklama firmy może być również prowadzona przez  określone prezentowanie logo przedsiębiorcy. Wpływa ono bowiem na zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej usług i pośrednio zachęca do ich nabycia.

Mając powyższe na względzie oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wydatki które Spółka zamierza ponieść na zakup ubrań służbowych, oznaczonych logo firmy, będą mogły być uznane za wydatki reklamowe. Ubrania te kojarzą się bowiem z firmą poprzez oznaczenie ich logo firmy; taki strój wyróżnia zarówno pracowników jak i prezesa zarządu firmy spośród innych osób. Tym samym, wydatki te będą mogły zostać zgodnie z cyt. art. 15 ust. 1 updop, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki. ( z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 8 kwietnia 2016 r. (IBPB-1-3/4510-201/16/SK)

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Oczywiście należy mieć na względzie, że interpretacje podatkowe dotyczą konkretnego zdarzenia przyszłego, opisanego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji. Trzeba mieć zawsze na uwadze, że czasami niewielka zmiana w stanie faktycznym sprawy, albo zmiana w przepisach, może doprowadzić do tego, że dany wydatek nie będzie mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu.

Dlatego w takiej sytuacji, w razie jakichkolwiek wątpliwości najbezpieczniej jest wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek taki kieruje się do Dyrektora właściwej Izby Skarbowej, który wydaje interpretację w imieniu Ministra Finansów. Wniosek składa się za pośrednictwem odpowiedniego Biura Informacji Podatkowej.