Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W procesie cywilnym strony mogą działać przed sądem zarówno osobiście, jak  i przez pełnomocników. Jeżeli strona decyduje się działać przez pełnomocnika, to bardzo ważne jest prawidłowe jego umocowanie. Pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi, musi być ważne tak długo, jak długo trwa postępowanie z udziałem danego pełnomocnika. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na sytuację, kiedy pełnomocnik działa w imieniu spółki, która w trakcie procesu ulega przekształceniu. Czytaj wiecej