Hi, How Can We Help You?

Archiwa tagu: prawo dla blogerów


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą bardzo wielu przedsiębiorców. Dziś kilka słów o niektórych przypadkach, w których bloger przetwarza dane osobowe. Popularność blogów od kilku lat stale rośnie. To już nie tylko internetowe pamiętniki, ale często profesjonalnie tworzone strony, bogate w interesujące czytelników treści. Bloger czy influencer coraz częściej postrzegany jest jako zawód. Oprócz blogów typowo rozrywkowych powstają blogi specjalistyczne, często dotyczące wąskiego zakresu specjalizacji. Blogi stają się narzędziami firmowymi, pomocnymi nie tylko w rozwijaniu marki osobistej, ale również w bezpośrednim przedstawianiu oferty klientom. O czym warto pamiętać prowadząc bloga w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych?

Dane osobowe

O tym, czym są dane osobowe pisaliśmy już na blogu. Dla przypomnienia, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Pierwsze co przychodzi nam do głowy, jeżeli chodzi o dane osobowe, to najczęściej imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL. Warto jednak pamiętać o tym, że kategoria danych osobowych, jest tak naprawdę o wiele szersza.

Więcej informacji znajdą Państwo w tym wpisie : Dane osobowe

Newsletter

Popularną formą utrzymywania kontaktu z czytelnikami jest rozsyłanie newsletterów. Czytelnicy bloga zamawiają newsletter poprzesz dedykowany do tego formularz, zostawiając swój adres e-mail i najczęściej  imię.  Należy pamiętać o tym, że adres e-mail, należy do kategorii danych osobowych. A gromadzenie danych  osobowych  celem rozsyłania newslettera jest uznawane za ich przetwarzanie.

GIODO kilkukrotnie wypowiadał się w kwestii tego, że zbiór danych zawierający adresy e-mail osób, które chcą otrzymywać newsletter, należy zgłosić do rejestracji. Dlatego warto, tworząc newsletter od razu zadbać o to, ażeby zadbać o wszystkie niezbędne formalności, jak  na przykład pozyskanie niezbędnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednie ich zabezpieczenie i zgłoszenie zbioru.

Adresy IP

Często blogerzy mają również dostęp do danych adresów IP osób odwiedzających. Tego typu dane pojawiają się chociażby w popularnych narzędziach statystycznych.

Istnieją często sprzeczne poglądy w zakresie tego, czy adres IP może być uznany za dane osobowe. GIODO wskazuje, że adres IP może zostać uznany za dane osobowe w tych sytuacjach, kiedy może doprowadzić do identyfikacji konkretnej osoby za tym adresem stojącej.

Wiele osób prowadzących strony internetowe uważa, że jeżeli nie mają jednocześnie dostępu do dodatkowych informacji o tym, do kogo przypisany jest nr IP, to w rzeczywistości, nie można mówić o tym, że zachodzi sytuacja, w której posiadanie adresu IP może prowadzić do identyfikacji konkretnej osoby.

Warto jednak zwrócić uwagę na orzeczenie  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazał, po pierwsze, że  nawet dynamiczny (zmienny) adres IP zarejestrowany przez dostawcę usług medialnych online przy okazji przeglądania przez daną osobę strony internetowej, którą dostawca ten udostępni ( na przykład zarejestrowany przez blogera udostępniającego swojego bloga) stanowi wobec tego dostawcy dane osobowe.

Trybunał uznał również, że już sama potencjalna możliwość identyfikacji danej osoby przy pomocy adresu IP wystarczy, ażeby uznać go za dane osobowe. Dzieje się tak, również w sytuacji, kiedy ten dostawca nie dysponuje bezpośrednio środkami służącymi do zidentyfikowania danej osoby. Trybunał uznał bowiem, że wystarczy już sama możliwość powiązania adresu IP z konkretną osobą, na przykład dzięki dodatkowym informacjom, jakimi dysponuje dostawca internetu.

Należy mieć na uwadze zatem, że jeżeli logi danej osoby na stronie są rejestrowane i przechowywane ( na przykład wraz z czasem logowania, informacjami o odwiedzonych stronach etc) to taki zbiór danych będzie zbiorem danych osobowych, a ich administrator będzie administratorem danych osobowych.

Inne przypadki przetwarzania danych osobowych przez blogera

Jeżeli chodzi o inne przypadki przetwarzania danych osobowych przez blogerów, to problem pojawia się często w przypadku tzw. formularzy kontaktowych. Tam również czytelnicy często podają swoje dane, np. adres mailowy i imię, czasem nazwisko czy nr telefonu. Dane te są potem gromadzone przez blogera. W tym przypadku również może dochodzić do przypadku przetwarzania danych osobowych przez blogera

Formularze wymagające podania adresu e-mail pojawiają się również często przy możliwości dodania komentarza. Takie adresy nie rzadko są gromadzone na serwerach należących do blogerów. Wykorzystywane są na przykład do informowaniu o nowych, pojawiających się w danym temacie komentarzach, czy do rozsyłania newslettera (przeważnie po wyrażeniu zgody). Warto pamiętać, że w tego typu przypadkach również może zachodzić sytuacja przetwarzania danych osobowych przez blogera.

 

Warto mieć świadomość tego, że jeżeli prowadząc bloga gromadzimy adresy e-mail czy adresy IP naszych czytelników i innych osób odwiedzających naszą stronę, to gromadząc dane osobowe, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów o ich ochronie. Oczywiście możliwości przetwarzania danych osobowych może być znacznie więcej, na przykład przy różnego rodzaju konkursach organizowanych przez blogera,  kiedy również może zbierać on dane osobowe o swoich czytelnikach.

Dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na zachowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych. Zwłaszcza w kontekście nadchodzących zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, do których warto już dziś się przygotować.

Zobacz też :

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych-projektowane zmiany


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Rozwój nowych technologii sprawił, że coraz więcej osób może pozwolić sobie na pracę zdalną. Również na prowadzenie działalności gospodarczej we własnym domu. Działalność gospodarcza w domu, to już nie tylko sytuacje, kiedy ktoś na parterze swojego domu mieszkalnego posiada lokal użytkowy zagospodarowany jako sklep czy gabinet lekarski. To często wykonywanie zleceń przy komputerze. Wtedy do pracy potrzebne jest biurko bądź kawałek stołu, krzesło czy fotel, i laptop. Wielu osobom dla prowadzenia działalności gospodarczej z domu wystarcza niewielki kącik w salonie, z którego poza godzinami pracy „firmy” chętnie korzysta cała rodzina. Czy w sytuacji, kiedy mamy zarejestrowaną działalność gospodarczą w domu, trzeba płacić wyższy podatek od nieruchomości?

Zobacz też :  Jak nazwać przedsiębiorstwo, czyli o tym, czym jest firma

Podatek od nieruchomości

Na początek kilka słów na temat samego podatku od nieruchomości. Stawka tego podatku jest ustalana przez radę danej gminy, w drodze uchwały. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa maksymalne roczne stawki podatku. Stawki określone w ustawie, są co roku aktualizowane przez stosowne rozporządzenia.

Jeżeli chodzi o maksymalną roczną stawkę podatku od nieruchomości w przypadku budynków to różnica między podatkiem od budynku (lub części budynku) mieszkalnego a podatkiem od budynku związanego  z prowadzeniem działalności gospodarczej lub części budynku zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, jest bardzo wysoka.

Za budynek mieszkalny wynosi ona 0.75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. W przypadku budynku związanego z prowadzeniem działalności (lub części zajętej na jej prowadzenie) od 1 m2  powierzchni użytkowej można naliczyć podatek nawet do wysokości 22,66 zł (dane na 2017r.) .

Oczywiście każda gmina może ustalić wysokość podatku w kwocie niższej niż określa to ustawa. Jednak w praktyce najczęściej podatek od nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą jest znacznie wyższy niż podatek od nieruchomości mieszkalnej.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, że osobne maksymalne stawki podatku od nieruchomości są ustalone dla budynków  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

  • w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  oraz
  •  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

Podatek od nieruchomości a działalność gospodarcza w domu mieszkalnym?

Przepis stanowi, że wyższa stawka podatku może być pobierana od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wyższa stawa może być pobrana zatem wtedy, gdy całość lub część budynku mieszkalnego jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.  Kluczem do zrozumienia tego przepisu, jest zrozumienie, co oznacza słowo „zajęta”.

Z pomocą przychodzą orzeczenia sądowe wydane w podobnych sprawach. Już w latach dziewięćdziesiątych zaczęto przyjmować, że przepis określa, że część „zajęta na prowadzenie działalności” oznacza, że w danej części prowadzi się działalność, przez co część ta jest wyłączona z funkcji mieszkalnych.

Na przykład w sytuacji, kiedy w domu, do prowadzenia działalności przeznaczone jest osobne pomieszczenie. Takie pomieszczenie służy wyłącznie do pracy związanej z przedsiębiorstwem i jest wyłączone z funkcji mieszkaniowych. Wtedy za tę część domu czy mieszkania, będzie należny podatek liczony według wyższej stawki. Uznaje się również, że w takiej sytuacji wymagane jest ustalenie bezpośredniego związku między częścią budynku mieszkalnego i rodzajem wykonywanej przez podatnika działalności.

Działalność gospodarcza w domu – brak wydzielonego miejsca do pracy

Coraz częściej zdarza się tak, że działalność gospodarcza w domu wcale nie oznacza, że mamy osobne miejsce służące wyłącznie do pracy. Często narzędziem pracy osób pracujących i prowadzących działalność w domu jest po prostu laptop. Osoby te pracują, na przykład, przy stole w jadalni, w czasie, kiedy dzieci są w przedszkolu czy w szkole. Popołudniu zaś cała rodzina wspólnie przy tym stole zasiada do posiłku. Albo miejscem pracy takich osób jest biurko, które wykorzystywane jest również zarówno przez te osoby, jak i przez innych domowników, do zwykłych celów mieszkaniowych.

Czy w takiej sytuacji działalność gospodarcza w domu również oznacza wyższy podatek od nieruchomości? Przyjmuje się, że jeżeli powierzchnie zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, służą jednocześnie celom mieszkalnym, to podatek będzie należny w takiej kwocie, jak od budynku mieszkalnego, czyli w tej niższej stawce (w zależności od stawek obowiązujących w danej gminie,  maksymalnie 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej).

Jeżeli są państwo zainteresowani tą tematyką poniżej przedstawiamy fragmenty :

– orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (Oddziału Zamiejscowego we Wrocławiu) z 11 sierpnia 1992r., sygn.  Akt :  SA/Wr 650/92 :

Przepis ten zatem wymaga, aby część budynku mieszkalnego była przeznaczona dla prowadzenia w niej działalności gospodarczej z wyłączeniem funkcji mieszkalnych i innych, związanych z zamieszkiwaniem w budynku. Wymaga zatem ustalenia bezpośredniego związku między częścią budynku mieszkalnego i rodzajem wykonywanej przez podatnika działalności.

– postanowienia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 3 sierpnia 2007r. ( IIIRF 31100/1/02/07)

„Jeżeli zatem lokal mieszkalny lub jego część został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, ale powierzchnie zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej służą jednocześnie celom mieszkalnym, to będą one korzystały ze stawki określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. jak dla budynków mieszkalnych.

Należy zwrócić uwagę, że potwierdzeniem faktycznego zajęcia budynku mieszkalnego lub jego części na prowadzenie działalności gospodarczej może być między innymi fakt rozliczania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kosztów związanych z utrzymaniem budynku mieszkalnego lub jego części (np. kosztów zużycia energii, wody, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci itp.) lub wprowadzenie tego budynku lub jego części do ewidencji środków trwałych.”

 

Należy pamiętać o tym, że każdy przypadek jest inny. W razie jakichkolwiek wątpliwości najbezpieczniej jest skorzystać z porady eksperta w danej dziedzinie. Zachęcamy do obserwowania naszej strony na Facebooku.

 

Warto zobaczyć również :

Podatek VAT od reklamy na Facebooku

Czy zakup odzieży służbowej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Dochody małoletniego wspólnika spółki cywilnej a podatek dochodowy  

 

 

 

 

 

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Media społecznościowe to już nie tylko rozrywka, czy sposób na zabicie czasu, ale też poważne narzędzia biznesowe. Marketing społecznościowy z roku na rok zyskuje na popularności. Coraz więcej firm korzysta również z reklam na Facebooku. Korzystając z reklam, warto pamiętać nie tylko o odpowiednim ustawieniu grupy docelowej, przyciągającej wzrok grafice i ciekawej treści, ale również o obowiązkach podatkowych. Dzisiaj o tym, czy trzeba odprowadzić podatek VAT od reklamy na Facebooku. Czytaj wiecej