Hi, How Can We Help You?

Archiwa tagu: prawo dla przedsiębiorców


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych jest jednym z ważnych aspektów zmian w przepisach o ochronie danych osobowych. Wspominaliśmy o nim wcześniej, w jednym z artykułów poświęconych projektowi nowej ustawy dotyczącej tej materii.  Dziś postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu, jak uregulowana jest kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w  projekcie nowej ustawy oraz jakie uprawnienia będą mieli kontrolujący.

Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Na przestrzeni ostatnich lat skala zbierania i przetwarzania danych osobowych znacznie wzrosła. Przyczyniły się do tego nowoczesne technologie, popularność handlu i marketingu internetowego. Pozyskiwanie i udostępnianie danych osobowych jest coraz łatwiejsze i coraz częściej wykorzystywane w codziennych działaniach przez przedsiębiorców.  Dlatego szczególną uwagę zwraca się na to, że osoby fizyczne powinny zachować możliwość kontroli nad swoimi danymi, ich przetwarzaniem i przepływem.  Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych to tematyką, z którą powinni dokładnie zapoznać się wszyscy przedsiębiorcy. Zwłaszcza w kontekście przygotowania się do wejścia w życie tzw. RODO.  Dlaczego ochrona danych osobowych jest taka ważna? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Na blogu pisaliśmy o tym, czym jest kara umowna. Niedawno również wspominaliśmy o tym, jak kara umowna może być miarkowana. Do napisania dzisiejszego wpisu zainspirowało nas czerwcowe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie kary umownej z tytułu naruszenia tzw. zakazu konkurencji ( Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 23 czerwca 2017r., sygnatura I CSK 634/16) Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W długotrwałych relacjach biznesowych często zdarza się tak, że nasi kontrahenci mają wobec nas kilka zobowiązań jednocześnie.  Z  naszego doświadczenia wynika, że dłużnicy, dokonując zapłaty, nie zawsze wskazują, na które  zobowiązanie jest przeznaczona konkretna  wpłata. Co zrobić w takiej sytuacji? Na poczet którego zobowiązania zaliczyć wpłatę? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Tak zwany e-mail marketing staje się ostatnio coraz bardziej popularny. Coraz więcej firm rozsyła do swoich potencjalnych klientów newslettery zawierające, na przykład, informacje o nowościach czy promocjach w firmie. Tworząc bazę adresów e-mail warto pamiętać o tym, że adresy te stanowią dane osobowe. Wysyłanie informacji handlowej również uregulowane jest przez prawo. Zgoda na przesyłanie newslettera, to konieczność. Jak ją uzyskać? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Sposobów rozwiązania umowy o pracę jest kilka. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron,  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, a w przypadku umów na czas określony czy okres próbny z upływem czasu bądź okresu, na jaki została zwarta. Dziś zajmiemy się rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem, a konkretnie bardzo często pojawiającą się w wypowiedzeniach przyczyną, jaką jest utrata zaufania. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Zawierając umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Druga strona,  inwestor, zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót. W szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu. Zobowiązuje się również do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Postęp technologiczny daje wiele możliwości, jednak w niektórych dziedzinach może też przysporzyć pewnego rodzaju problemów. Dowody uzyskane przy pomocy zdobyczy technologii często są przedstawiane w sądzie. Od czasu do czasu sądu zmuszone są rozstrzygać czy dany dowód dopuścić w konkretnej sprawie. Jako dowód w sądzie często powoływane są wydruki tzw. print screenów , czyli zdjęć/zrzutów ekranu, na przykład komputera czy smartfona. Czy print screen może być dowodem w sądzie w postępowaniu cywilnym?

Zobacz też : Nagrywanie  rozmowy z pracodawcą przez pracownika

Rodzaje dowodów w postępowaniu cywilnym

Katalog możliwych środków dowodowych w postępowaniu cywilnym nie jest zamknięty. Najczęściej powoływanymi dowodami są dowody z przesłuchania zarówno świadków, jak i stron czy dowody z dokumentów (urzędowych czy prywatnych), opinii biegłych specjalistów czy np. dowody z oględzin. Istnieją również tzw. inne środki dowodowe.  Do przeprowadzenia dowodów z nośników zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, stosuje się odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz dowodzie z dokumentów. W przypadku nietypowych dowodów,  sposób ich przeprowadzenia określa sąd, zgodnie z charakterem dowodu.

Czy print screen może być dowodem w sądzie?

W obliczu powyższego należy uznać, że print screen może być dowodem w sądzie, jako inny środek dowodowy. W orzecznictwie podkreśla się, że przepisy KPC pozwalają na nadanie wydrukom zrzutów ekranowych mocy dowodowej. Przepisy wyróżniają kategorię dowodów z urządzeń utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Do tej kategorii zaliczają się na przykład dowody z fotografii, fotokopii czy rysunków, a także dowody audialne, czyli rozmaite dowody z nagrań.

To, co bardzo często zarzucają strony w postępowaniu przed sądem to fakt, że dowód w postaci print screenu może być stosunkowo łatwo modyfikowany. Jednak sądy podkreślają, że nie przekreśla to jego mocy dowodowej. Dowód z wydruku print screena świadczy  o tym, że w chwili dokonywania jego wydruku istniał zapis komputerowy o określonej treści.

Na początku roku w tej sprawie wypowiadał się m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie, który wskazał, że :

„Okoliczność, że tego typu dowody mogą być z łatwością modyfikowane, nie pozbawia ich mocy dowodowej.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z dnia 13 stycznia 2017 r. sygnatura akt : I ACa 2111/15)

Print screen jako dowód w sądzie w świetle orzecznictwa

Powyżej przytoczyliśmy orzeczenie bardzo aktualne, tegoroczne, ale o tym czy printscreen może być dowodem w postępowaniu sądy wypowiadały się już wcześniej. W tym m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 2008r. SN stwierdził, że nawet jeżeli przyjąć, że niepodpisane wydruki komputerowe nie mogą stanowić dowodu z dokumentu, to istotne jest to, że w Kodeksie Postępowania Cywilnego nie zawarto zamkniętego katalogu środków dowodowych. Dopuszczalne jest więc skorzystanie z każdego źródła informacji o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jeśli tylko nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. (Wyrok  Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 listopada 2008 r. I CSK 138/08).

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Używanie print screenów w postępowaniu cywilnym pojawia się często w kontekście przedsiębiorców, na przykład w sprawach o naruszenie praw autorskich. Wydruki zrzutów ekrany przedstawiane są w sądach, jako dowód na to, że na przykład na danej stronie internetowej użyte było zdjęcie chronione prawami autorskimi. Bardzo często konsumenci przedstawiają jako dowód print screen strony sklepu internetowego, na okoliczność tego, jak dokładnie wyglądała oferta sprzedaży danego produktu, albo na dowód tego, że regulamin sklepu zawierał niedozwoloną klauzulę.

Podobną sprawą zajmował się zresztą Sąd Apelacyjny w Warszawie, który stwierdził, że :

„Przepis art. 309 KPC może mieć zastosowanie także do niepodpisanych wydruków komputerowych. Wydruk przedstawiający zrzut ekranu z widokiem strony internetowej w postaci zakładki zawierającej regulamin prowadzonego przez pozwanego sklepu internetowego może być więc uznany za inny środek dowodowy.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydział Cywilny z dnia 5 maja 2016 r. VI ACa 483/15)

Warto pamiętać o tym, że każde nasze działanie w sieci pozostawia ślad. Z drugiej strony dobrze jest wiedzieć, że w razie ewentualnego naruszenia naszych praw, print screen może być dowodem w sądzie.

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń, czy prawem nowych technologii. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

 

Zobacz też :

Zawarcie umowy przez e-mail

Przetwarzanie danych osobowych przez blogera

Czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej?

Podatek VAT od reklamy na Facebooku

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Wynagrodzenie jest jednym z podstawowych elementów każdego stosunku pracy. Powinno ono być ustalone tak, aby było odpowiednie ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i wymaganych do niej kwalifikacji, ma ono uwzględniać również ilości i jakość świadczonej pracy. Wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną ( w szczególnych, przewidzianych prawem sytuacjach również za pracę niewykonaną). Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.  A co w przypadku, kiedy praca jest wykonywana w sposób nieprawidłowy? Czy wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę również się należy?

Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę

Przepisy prawa pracy przewidują sytuację, w której za wadliwe wykonanie produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Wadliwe wykonanie musi jednak nastąpić z winy pracownika. W takim wypadku, jeżeli na skutek wadliwie wykonanej przez pracownika, z jego winy, pracy nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu odpowiednio.

Wina konkretnego pracownika

Warto również pamiętać o tym, że aby obniżyć wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę, należy wykazać, że wina za wadliwość produktu lub usługi leży po stronie konkretnego pracownika. Wykazanie tych okoliczności leży po stronie pracodawcy. Jeżeli nad danym produktem pracowało więcej pracowników i pracodawca nie jest w stanie wykazać konkretnych popełnionych przez nich uchybień, to nie ma możliwości zastosowania tzw. „odpowiedzialności zbiorowej”.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, w wyroku z dnia  z dnia 29 lutego 2008 r. (sygn.. III APa 272/06) orzekł na przykład, że :

„Pozbawienie wynagrodzenia na podstawie art. 82 § 1 KP może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zostanie wykazane, że wadliwe wykonanie produktów lub usług nastąpiło z winy konkretnego pracownika. Za niewystarczające uznać należy wskazanie przez pracodawcę, że odpowiedzialność za wadliwie wykonane produkty ponosi cała brygada, w której także pracował powód.”

Co oznacza wadliwie wykonana praca?

Praca wykonana wadliwie będzie mogła przybierać różną postać,  w zależności od danej sytuacji. Będzie to praca wykonywana niesumiennie i niestarannie. Obowiązkiem pracownika jest zachowanie staranności ogólnie przyjętej w stosunkach danego rodzaju. Dla każdej branży, poziom wymaganej staranności pracownika może być nieco inny. Praca jednak powinna być wykonywana zgodnie z przyjętymi normami, wymaganiami technicznymi etc. To czy dany produkt lub usługa zostały wykonane wadliwie, będzie mogło być oceniane przez pryzmat norm ( na przykład norm jakości czy wymagań technicznych lub prawnych) obowiązujących w danej branży. Jeżeli dane produkty lub usługi nie spełniają norm wymaganych w danej branży, albo dla danego produkty lub usługi, to wtedy można mówić o tym, że zostały one wykonane wadliwie.

Praca zaakceptowana przez pracodawcę

Warto również zwrócić uwagę na to, że obniżenie wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracę nie powinno mieć miejsca, jeżeli pracodawca zaakceptował produkt lub usługę. W tego typu sprawie wypowiadał się Sąd Najwyższy (wyrok z z dnia 3 czerwca 1998 r. I PKN 49/98 ). Pracodawca w tej sprawie początkowo nie kwestionował prawidłowości i zgodności z normami wykonywanych przez pracowników, pod kierownictwem kierownika budowy, robót budowlanych. Jednak inwestor przy odbiorze robót uznał je za wadliwie wykonane. Na podstawie tego pracodawca chciał obniżyć wynagrodzenie pracownikom.

Sąd Najwyższy uznał, że uznanie przez inwestora, przy odbiorze robót, że prace zostały wadliwie wykonane, niezgodnie z umową, nie ma wpływu na ograniczenie z tego tytułu wynagrodzenia pracowników, jeżeli uprzednio pracodawca zaakceptował wykonanie tych robót, jako odpowiadające wymaganym kryteriom jakościowym. Sąd wskazał również, że to pracodawca a nie pracownik ponosi ryzyko związane z działalnością zakładu, gdyż to pracodawcę obciąża ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlatego należy pamiętać o tym, że jeżeli jakość wykonania produktu lub usługi została zaakceptowana przez pracodawcę, a nadto była wykonywana w sposób zgodny z jego wytycznymi, to wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę nie powinno zostać obniżone dlatego, że jakość produktu lub usługi została podważona przez jego odbiorcę.

A co jeżeli pracownik usunie wadę?

Należy pamiętać również o tym, że jeżeli pracownik usunie wadę produktu lub usługi, to wtedy przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości tego produktu/usługi. Jednak nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie za czas, jaki poświęcił na usunięcie wady produktu. Usuwanie bowiem następstw wadliwie wykonanej pracy, usterek, nie należy do czasu pracy pracownika. Praca tego rodzaju nie stanowi również pracy w godzinach nadliczbowych. Tak uznał m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie ( wyrok z dnia 20.11.1997,III APa 63/97).

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, czy zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

Zobacz też :

Nagrywanie rozmowy z pracodawcą przez pracownika

Podróż zagraniczna w czasie zwolnienia lekarskiego pracownika

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Czy zakup odzieży służbowej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W ostatnich czasach ilość spraw, które możemy załatwić przez Internet ciągle rośnie. Konsumenci częściej dokonują codziennych zakupów w sklepach internetowych, przez Internet załatwiają znaczną część formalności związaną z kredytami bankowymi, płaceniem rachunków czy rozkładaniem należności na raty. Przedsiębiorcy również coraz częściej porozumiewają się ze swoimi kontrahentami drogą e-mailową. Przede wszystkim to oszczędność czasu. Poza tym, korespondencja e-mailowa zostaje utrwalona, w razie potrzeby istnieje możliwość przedstawienia jej jako dowodu w sądzie. Takiej możliwości nie ma przy zawieraniu umowy drogą telefoniczną ( chyba, że rozmowa została nagrana).

Zobacz też : Nagrywanie rozmowy z pracodawcą przez pracownika

Zawarcie umowy przez e-mail

Wiele umów może być zawartych w dowolnej formie. Nie jest wcale wymagana forma pisemna. Mogą być zawarte ustnie, a nawet w sposób dorozumiany. O ile ten sposób zawierania umów sprawdza się w drobnych sprawach życia codziennego, to nie jest zalecany w obrocie profesjonalnym. W razie ewentualnego sporu sądowego o wiele trudniej jest wykazać, jaka była dokładna treść umowy.

Większość umów może być również zawarte drogą e-mailową. Zawarcie umowy przez e-mail sprawia, że dysponujemy zapisem rozmowy między nami a kontrahentem. W razie potrzeby możemy przedstawić treść wszystkich ustaleń, które były przedmiotem tej rozmowy przed sądem.

Forma dokumentowa czynności prawnej

Zawarcie umowy przez e-mail to, co do zasady, zawarcie jej w tzw. formie dokumentowej. Dla zachowania formy dokumentowej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Dokumentem natomiast jest „nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią”. Dokumentem będzie zatem nie tylko umowa zapisana w formie papierowej, ale również informacja tekstowa, graficzna czy dźwiękowa, utrwalona w postaci pliku. Takim dokumentem może być nagranie video czy nagranie dźwiękowe, SMS, faks czy właśnie e-mail.

Jakich umów nie można zawierać przez e-mail?

Warto pamiętać o tym, że nie zawsze zawarcie umowy przez e-mail będzie  możliwe. Czynność dokonana w formie dokumentowej nie jest równoznaczna z formą pisemną zawarcia czynności. Zatem, jeżeli dla jakieś czynności jest wymagana forma pisemna, to zawarcie umowy przez e-mail, nie będzie wystarczające.

Na przykład przy umowie poręczenia, oświadczenie woli poręczyciela powinno być, pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Umowa poręczenia zawarta przez e-mail, bez złożenia oświadczenia przez poręczyciela na piśmie, będzie nieważna.

Dla wielu czynności ustawodawca przewidział jeszcze bardziej rygorystyczne formy, na przykład formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi czy formę aktu notarialnego. W takiej sytuacji oczywiście nie może być mowy o zawarciu umowy przez e-mail. Na marginesie warto wspomnieć o tym, że na przykład dla zbycia czy wydzierżawienia przedsiębiorstwa wymagana jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Forma elektroniczna

Nie możemy nie wspomnieć tutaj o formie elektronicznej dokonania czynności prawnej. Do jej zachowania wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej oraz opatrzenie tego oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis elektroniczny, to tzw. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Takie oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Przyjmuje się zatem, że jeżeli w ustawie wymagana jest forma pisemna, to złożenie oświadczenia w formie elektronicznej jest wystarczające.

Niezachowanie wymaganej formy

Niedochowanie wymaganej formy może mieć różne konsekwencje. Jeżeli ustawa zastrzega dla dokonania czynności formę pisemną, dokumentową lub elektroniczną, to czynność dokonana bez jej zachowania jest nieważna, jeżeli ustawa przewiduje tzw. rygor nieważności. W przeciwnym razie uznaje się, że forma ta przewidziana jest do celów dowodowych.

Jeżeli ustawa przewiduje inną formę szczególną (np. formę aktu notarialnego), to czynność dokonana bez jej zachowania jest nieważna. Chyba, że zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat tego, co oznacza zastrzeżenie formy prawnej dla celów dowodowych, zapraszamy do śledzenia naszego bloga. Informacje o najnowszych wpisach pojawiają się zawsze na naszej stronie na Facebooku. Zachęcamy do jej obserwowania.

Zobacz też :

Ubezpieczenie OC dla firmy. 5 rzeczy, o których warto pamiętać

Dlaczego warto dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem

Kara umowna