Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Jakiś czas temu na blogu pojawił się artykuł dotyczący tego, jakie są koszty postępowania cywilnego. Przy tej okazji wspomnieliśmy również o instytucji zwolnienia od kosztów sądowych.  Wskazaliśmy, że istnieje zwolnienie przedmiotowe (np. od wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie czy od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych) zwolnienie podmiotowe ( np. co do zasady,  w przypadku pracownika wnoszącego powództwo do sądu pracy ).  Wskazaliśmy również, że sąd może zwolnić od ponoszenia kosztów sądowych, na wniosek osoby ubiegającej się o takie zwolnienie. Komu przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych?

Warto przeczytać : Jakie są koszty postępowania cywilnego?

Czytaj wiecej