Hi, How Can We Help You?

Archiwa tagu: przywrócenie terminu


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Terminowe dokonywanie czynności przed sądem jest bardzo ważne. Czynność procesowa dokonana po upływie terminu będzie przeważnie bezskuteczna. Oznacza to, że na przykład, w przypadku wniesienia apelacji po upływie ustawowego terminu dwóch tygodni (od doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem), taka apelacja zostanie odrzucona. Nie będzie przez sąd rozpatrywana merytorycznie. Co w przypadku, jeżeli strona uchybiła terminowi bez swojej winy, na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności? Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym? Czytaj wiecej