Ewa Stawecka

 aplikant adwokacki

Ukierunkowana w obszar prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, a także prawa gospodarczego. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony danych osobowych, które zdobyła pracując w wyspecjalizowanych kancelariach prawnych w Krakowie.

Aplikantka adwokacka odbywająca aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Była członkiem Studenckiej Poradni Prawnej. Z kancelarią związana od 2019 r.

Posługuje się językiem angielskim

<< POWRÓT