Hi, How Can We Help You?

Katarzyna Gumula-Kubicka

Katarzyna Gumula-Kubicka

adwokat, założyciel Kancelarii

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie obsługi podmiotów gospodarczych. Doradza w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym w szczególności z zakresu sporządzania umów gospodarczych, doboru właściwej dla Klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej, spraw korporacyjnych i reprezentacji w procesie sądowym. Prowadzi sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej. Ponadto zajmuje się sprawami rodzinnymi, takimi jak m.in. rozwody i podział majątku, spadki i darowizny. Doradza w planowaniu i wdrażaniu sukcesji.

Posiada wieloletnie doświadczenie sądowe. Prowadziła szereg procesów sądowych w imieniu Klientów z wyspecjalizowanych branż technicznych oraz branży IT. Od kilku lat uczestniczy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu zamówień publicznych. W imieniu Klientów skutecznie prowadzi negocjacje. Prowadzi także szkolenia prawne.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie – numer wpisu 2896. Posiada uprawnienia mediatora.

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

<< POWRÓT