Magdalena Radecka

adwokat

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, w tym prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto sprawy związane z niesłusznym tymczasowym aresztowaniem, skazaniem oraz internowaniem. Pracuje z Klientami również z zakresu prawa rodzinnego. Posiada bogate doświadczenie procesowe. Reprezentuje Klientów przed Sądami, organami ścigania i urzędami. W jej specjalizacji prawnej mieszczą się także sprawy z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców, postępowania w zakresie pozwoleń na pobyt stały lub czasowy, zezwolenia na pracę, uzyskiwanie i przedłużanie wiz.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Z kancelarią związana od 2017 r.

Posługuje się językiem angielskim.

<< POWRÓT