Paweł Dyrduł

prawnik, bankowiec, finansista

Główna specjalizacja z zakresu ubezpieczeń, w tym analiza warunków ubezpieczeń, audyt polis ubezpieczeniowych, odwołania od decyzji ubezpieczycieli. W sferze jego zainteresowań znajdują się sprawy z zakresu odszkodowań, likwidacji szkody, niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań. Posiada wiedzę z zakresu aspektów cywilnych i rachunkowych kryptowalut. Kilkukrotnie występował jako prelegent na specjalistycznych konferencjach o tematyce kryptowalut, blockchain i nowych technologii, a także w tematyce ubezpieczeń.

Absolwent finansów i rachunkowości oraz bankowości i zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Student Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E. Z kancelarią związany od 2020 roku.

Posługuje się językiem angielskim.

<< POWRÓT