Paweł Minartowicz

adwokat, partner Kancelarii

Specjalizuje się w prawie cywilnym i karnym, w tym w prawie procesowym oraz doradztwie z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji. Skutecznie reprezentuje Klientów przed Sądem oraz urzędami. Doradza w zakresie bieżących zagadnień prawnych zarówno Klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom. Zajmuje się sprawami związanymi z ochroną dóbr osobistych.

W zakresie jego praktyki mieści się również bieżące doradztwo w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz reprezentacja w sporach sądowych z tej dziedziny. W szczególności występuje w imieniu podmiotów w postępowaniach dotyczących wzajemnych rozliczeń. Doradza klientom także w sprawach z zakresu spraw pracowniczych oraz reprezentacji w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Z kancelarią związany od 2015 r.

Posługuje się językiem angielskim.

<< POWRÓT