Adwokaci

Katarzyna Gumula-Kubicka

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie obsługi podmiotów gospodarczych. Doradza w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym w szczególności z zakresu sporządzania umów gospodarczych, doboru właściwej dla Klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej, spraw korporacyjnych i reprezentacji w procesie sądowym. Prowadzi sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej. Ponadto zajmuje się sprawami rodzinnymi, takimi jak m.in. rozwody i podział majątku, spadki i darowizny. Doradza w planowaniu i wdrażaniu sukcesji.

Posiada wieloletnie doświadczenie sądowe. Prowadziła szereg procesów sądowych w imieniu Klientów z wyspecjalizowanych branż technicznych oraz branży IT. Od kilku lat uczestniczy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu zamówień publicznych. W imieniu Klientów skutecznie prowadzi negocjacje. Prowadzi także szkolenia prawne.
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie – numer wpisu 2896. Posiada uprawnienia mediatora.

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

PAWEŁ MINARTOWICZ

Specjalizuje się w prawie cywilnym i karnym, w tym w prawie procesowym oraz doradztwie z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji. Skutecznie reprezentuje Klientów przed Sądem oraz urzędami. Doradza w zakresie bieżących zagadnień prawnych zarówno Klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom. Zajmuje się sprawami związanymi z ochroną dóbr osobistych.

W zakresie jego praktyki mieści się również bieżące doradztwo w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz reprezentacja w sporach sądowych z tej dziedziny. W szczególności występuje w imieniu podmiotów w postępowaniach dotyczących wzajemnych rozliczeń. Doradza klientom także w sprawach z zakresu spraw pracowniczych oraz reprezentacji w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Z kancelarią związany od 2015 r.

Posługuje się językiem angielskim.

Magdalena Radecka

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, w tym prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto sprawy związane z niesłusznym tymczasowym aresztowaniem, skazaniem oraz internowaniem. Pracuje z Klientami również z zakresu prawa rodzinnego. Posiada bogate doświadczenie procesowe. Reprezentuje Klientów przed Sądami, organami ścigania i urzędami. W jej specjalizacji prawnej mieszczą się także sprawy z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców, postępowania w zakresie pozwoleń na pobyt stały lub czasowy, zezwolenia na pracę, uzyskiwanie i przedłużanie wiz.
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Z kancelarią związana od 2017 r.

Posługuje się językiem angielskim.

EWA BOSZKOWSKA

Specjalizuje się w sprawach życia codziennego z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego i gospodarczego. Wspomaga Klientów w zakresie prawa drogowego, prawa wykroczeń, wspólności majątkowej, zabezpieczenia konkubentów i podziału majątku, w sprawach karno-rozwodowych, odszkodowaniach, alimentach i pomocy prawnej dla pracowników.

Doradza w zakresie zgodnego z prawem prowadzenia bloga, prawo dla blogerów i social media. Autorka e-booka Studia prawnicze, aplikacja, praca prawnika. Prowadzi bloga lawyerka.pl
Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Z kancelarią związana od 2015 r.

Posługuje się językiem angielskim.

EWA STAWECKA

Ukierunkowana w obszar prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, a także prawa gospodarcze. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony danych osobowych, które zdobyła pracując w wyspecjalizowanych kancelariach prawnych w Krakowie.

Aplikantka adwokacka odbywająca aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Była członkiem Studenckiej Poradni Prawnej. Z kancelarią związana od 2019 r.

Posługuje się językiem angielskim.

PAWEŁ DYRDUŁ

Główna specjalizacja z zakresu ubezpieczeń, w tym analiza warunków ubezpieczeń, audyt polis ubezpieczeniowych, odwołania od decyzji ubezpieczycieli. W sferze jego zainteresowań znajdują się sprawy z zakresu odszkodowań, likwidacji szkody, niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań. Posiada wiedzę z zakresu aspektów cywilnych i rachunkowych kryptowalut. Kilkukrotnie występował jako prelegent na specjalistycznych konferencjach o tematyce kryptowalut, blockchain i nowych technologii, a także w tematyce ubezpieczeń.

Absolwent finansów i rachunkowości oraz bankowości i zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Student Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E. Z kancelarią związany od 2020 roku.

Posługuje się językiem angielskim.

oraz aplikanci, prawnicy, stażyści i praktykanci