Blog

Czy print screen może być dowodem w sądzie, w postępowaniu cywilnym?

Postęp technologiczny daje wiele możliwości, jednak w niektórych dziedzinach może też przysporzyć pewnego rodzaju problemów. Dowody uzyskane przy pomocy zdobyczy technologii często są przedstawiane w sądzie. Od czasu do czasu sądu zmuszone są rozstrzygać czy dany dowód dopuścić w konkretnej sprawie. Jako dowód w sądzie często powoływane są wydruki tzw. print screenów, czyli zdjęć/zrzutów ekranu, na przykład komputera czy smartfona. Czy print screen może być dowodem w sądzie w postępowaniu cywilnym?

Rodzaje dowodów w postępowaniu cywilnym

Katalog możliwych środków dowodowych w postępowaniu cywilnym nie jest zamknięty. Najczęściej powoływanymi dowodami są dowody z przesłuchania zarówno świadków, jak i stron czy dowody z dokumentów (urzędowych czy prywatnych), opinii biegłych specjalistów czy np. dowody z oględzin. Istnieją również tzw. inne środki dowodowe.  Do przeprowadzenia dowodów z nośników zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, stosuje się odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz dowodzie z dokumentów. W przypadku nietypowych dowodów,  sposób ich przeprowadzenia określa sąd, zgodnie z charakterem dowodu.

Czy print screen może być dowodem w sądzie?

W obliczu powyższego należy uznać, że print screen może być dowodem w sądzie, jako inny środek dowodowy. W orzecznictwie podkreśla się, że przepisy KPC pozwalają na nadanie wydrukom zrzutów ekranowych mocy dowodowej. Przepisy wyróżniają kategorię dowodów z urządzeń utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Do tej kategorii zaliczają się na przykład dowody z fotografii, fotokopii czy rysunków, a także dowody audialne, czyli rozmaite dowody z nagrań.To, co bardzo często zarzucają strony w postępowaniu przed sądem to fakt, że dowód w postaci print screenu może być stosunkowo łatwo modyfikowany. Jednak sądy podkreślają, że nie przekreśla to jego mocy dowodowej. Dowód z wydruku print screena świadczy  o tym, że w chwili dokonywania jego wydruku istniał zapis komputerowy o określonej treści.Na początku roku w tej sprawie wypowiadał się m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie, który wskazał, że :

„Okoliczność, że tego typu dowody mogą być z łatwością modyfikowane, nie pozbawia ich mocy dowodowej.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z dnia 13 stycznia 2017 r. sygnatura akt : I ACa 2111/15)

Print screen jako dowód w sądzie w świetle orzecznictwa

Powyżej przytoczyliśmy orzeczenie bardzo aktualne, tegoroczne, ale o tym czy printscreen może być dowodem w postępowaniu sądy wypowiadały się już wcześniej. W tym m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 2008r. SN stwierdził, że nawet jeżeli przyjąć, że niepodpisane wydruki komputerowe nie mogą stanowić dowodu z dokumentu, to istotne jest to, że w Kodeksie Postępowania Cywilnego nie zawarto zamkniętego katalogu środków dowodowych. Dopuszczalne jest więc skorzystanie z każdego źródła informacji o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jeśli tylko nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. (Wyrok  Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 listopada 2008 r. I CSK 138/08).

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Używanie print screenów w postępowaniu cywilnym pojawia się często w kontekście przedsiębiorców, na przykład w sprawach o naruszenie praw autorskich. Wydruki zrzutów ekrany przedstawiane są w sądach, jako dowód na to, że na przykład na danej stronie internetowej użyte było zdjęcie chronione prawami autorskimi. Bardzo często konsumenci przedstawiają jako dowód print screen strony sklepu internetowego, na okoliczność tego, jak dokładnie wyglądała oferta sprzedaży danego produktu, albo na dowód tego, że regulamin sklepu zawierał niedozwoloną klauzulę.Podobną sprawą zajmował się zresztą Sąd Apelacyjny w Warszawie, który stwierdził, że :

„Przepis art. 309 KPC może mieć zastosowanie także do niepodpisanych wydruków komputerowych. Wydruk przedstawiający zrzut ekranu z widokiem strony internetowej w postaci zakładki zawierającej regulamin prowadzonego przez pozwanego sklepu internetowego może być więc uznany za inny środek dowodowy.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydział Cywilny z dnia 5 maja 2016 r. VI ACa 483/15)

Warto pamiętać o tym, że każde nasze działanie w sieci pozostawia ślad. Z drugiej strony dobrze jest wiedzieć, że w razie ewentualnego naruszenia naszych praw, print screen może być dowodem w sądzie.

Uwaga

Prawo zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego skontaktuj się z nami, aby zweryfikować czy opisane powyżej przepisy prawa są nadal w aktualne.

Kontakt
Logo
Adres
ul. Szlak 65 lok. 1008
(X piętro biurowca KŁOS)
31-153 Kraków

Kancelaria

Oferuje usługi prawne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii w celu umówienia indywidualnego spotkania.

Prawa autorskie © 2022 Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone.