Blog

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy. Ile wynosi?

Celem instytucji przedawnienia, jest usunięcie stanu niepewności, w stosunku do roszczenia. Jeżeli wierzyciel nie dochodzi swojego roszczenia przez odpowiednio długi czas, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że roszczenie takie ulegnie przedawnieniu.  Co do zasady przedawnienie roszczeń jest uregulowane w kodeksie cywilnym, ale nie tylko. Jak wygląda przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy?

Czytaj dalej

Jakie są koszty postępowania cywilnego?

Często otrzymujemy pytanie o to, jakie są koszty  postępowania cywilnego. To zrozumiałe, że rozważając ewentualne wytoczenie procesu dobrze jest znać jego potencjalny koszt. Oczywiście tak, jak różne są zarówno rodzaje postępowań, jak i występujące w nich okoliczności i stany faktyczne, tak również nie można jednoznacznie odpowiedzieć, że koszty postępowania cywilnego w każdym wypadku będą wynosiły kwotę XYZ. Dziś postanowiliśmy przybliżyć Państwu jakie są zasady wymierzania opłat i ustalania kosztów w postępowaniu cywilnym.

Czytaj dalej

Utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Sposobów rozwiązania umowy o pracę jest kilka. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron,  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, a w przypadku umów na czas określony czy okres próbny z upływem czasu bądź okresu, na jaki została zwarta. Dziś zajmiemy się rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem, a konkretnie bardzo często pojawiającą się w wypowiedzeniach przyczyną, jaką jest utrata zaufania.

Czytaj dalej

Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcamo. Część I

Rękojmia jest, wynikającą z ustawy, odpowiedzialnością sprzedawcy za wady ( fizyczne i prawne) rzeczy sprzedanej. Przepisy dotyczące rękojmi stosuje się również, na mocy przepisów szczególnych, do innych umów. Chociażby do umowy o dzieło. Co do zasady, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami różni się nieco od rękojmi w sytuacji sprzedaży konsumenckiej.

Czytaj dalej

Czy print screen może być dowodem w sądzie, w postępowaniu cywilnym?

Postęp technologiczny daje wiele możliwości, jednak w niektórych dziedzinach może też przysporzyć pewnego rodzaju problemów. Dowody uzyskane przy pomocy zdobyczy technologii często są przedstawiane w sądzie. Od czasu do czasu sądu zmuszone są rozstrzygać czy dany dowód dopuścić w konkretnej sprawie. Jako dowód w sądzie często powoływane są wydruki tzw. print screenów, czyli zdjęć/zrzutów ekranu, na przykład komputera czy smartfona. Czy print screen może być dowodem w sądzie w postępowaniu cywilnym?

Czytaj dalej

Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę – czy się należy?

Wynagrodzenie jest jednym z podstawowych elementów każdego stosunku pracy. Powinno ono być ustalone tak, aby było odpowiednie ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i wymaganych do niej kwalifikacji, ma ono uwzględniać również ilości i jakość świadczonej pracy. Wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną ( w szczególnych, przewidzianych prawem sytuacjach również za pracę niewykonaną). Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.  A co w przypadku, kiedy praca jest wykonywana w sposób nieprawidłowy? Czy wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę również się należy?

Czytaj dalej

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych cz. I

Zmiany w krajowym systemie ochrony danych osobowych zapowiadane były już od dawna.  W pierwszej połowie września został opublikowany projekt ustawy o ochronie danych osobowych, który ma umożliwić stosowanie  “RODO”, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Czytaj dalej

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych- projektowane zmiany

Zmiany w prawie ochrony danych osobowych dotyczą bardzo wielu osób, a przede wszystkim przedsiębiorców, którzy, chociaż przetwarzają dane osobowe, to do tej pory nie zawsze są świadomi  wszystkich regulacji związanych z ich ochroną. Warto wcześniej przygotować się na wejście w życie nowych przepisów. Dziś druga porcja informacji na temat projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Co będzie groziło za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?

Czytaj dalej

Wygrany proces to połowa sukcesu. Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Niektóre postępowania sądowe potrafią trwać bardzo długo. Nawet nie miesiące, a lata. Po skończonym procesie, strona wygrana zazwyczaj zadowolona jest z rezultatu i liczy na szybkie zaspokojenie swojego roszczenia. Oczywiście zdarza się, że strona przeciwna od razu zaspokaja wszelkie należności. Czasami jednak wygrany proces to dopiero połowa sukcesu w drodze do odzyskania długu. Jak się przed tym ustrzec? Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Czytaj dalej

Przetwarzanie danych osobowych przez blogera

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą bardzo wielu przedsiębiorców. Dziś kilka słów o niektórych przypadkach, w których bloger przetwarza dane osobowe. Popularność blogów od kilku lat stale rośnie. To już nie tylko internetowe pamiętniki, ale często profesjonalnie tworzone strony, bogate w interesujące czytelników treści. Bloger czy influencer coraz częściej postrzegany jest jako zawód. Oprócz blogów typowo rozrywkowych powstają blogi specjalistyczne, często dotyczące wąskiego zakresu specjalizacji. Blogi stają się narzędziami firmowymi, pomocnymi nie tylko w rozwijaniu marki osobistej, ale również w bezpośrednim przedstawianiu oferty klientom. O czym warto pamiętać prowadząc bloga w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych?

Czytaj dalej

Ubezpieczenie OC dla firmy. 5 rzeczy, o których warto pamiętać.

Biznes rozwija się najlepiej, kiedy możemy spokojnie podejmować działania w kierunku jego rozwoju. Czasami jednak pomyłki są nieuniknione. Wadliwie wykonany kontrakt, pomyłka pracownika, odpowiedzialność z tytułu kar umownych – czasami mogą nas kosztować relatywnie bardzo dużo.  Dla zapewnienia spokoju i możliwości swobodnych działań zawsze warto ubezpieczyć swoją firmę. O czym warto pamiętać kupując ubezpieczenie OC dla firmy?

Czytaj dalej

Postępowanie nakazowe. Jakie przynosi korzyści?

W artykule o tym, jak należycie zabezpieczyć swoje interesy wspominaliśmy, że uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest korzystne dla osoby dochodzącej swoich roszczeń. Dziś kilka słów o tym, jakie korzyści niesie za sobą postępowanie nakazowe.

Czytaj dalej

Podróż zagraniczna w czasie zwolnienia lekarskiego pracownika

Czas choroby i wszelkich niedyspozycji zdrowotnych, to czas szczególnie trudny. Pracownik w czasie choroby ma możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego i dochodzenia do zdrowia np. w domowych warunkach. Niestety, zdarzają się takie sytuacje, w których zwolnienie lekarskie nie jest wykorzystywane przez pracownika w sposób prawidłowy. Dziś zajmiemy się zagadnieniem podróży zagranicznych w czasie zwolnienia lekarskiego. Oczywiście od strony praktycznej.

Czytaj dalej

Zawarcie umowy przez e-mail- dokumentowa forma czynności prawnej

W ostatnich czasach ilość spraw, które możemy załatwić przez Internet ciągle rośnie. Konsumenci częściej dokonują codziennych zakupów w sklepach internetowych, przez Internet załatwiają znaczną część formalności związaną z kredytami bankowymi, płaceniem rachunków czy rozkładaniem należności na raty. Przedsiębiorcy również coraz częściej porozumiewają się ze swoimi kontrahentami drogą e-mailową. Przede wszystkim to oszczędność czasu. Poza tym, korespondencja e-mailowa zostaje utrwalona, w razie potrzeby istnieje możliwość przedstawienia jej jako dowodu w sądzie. Takiej możliwości nie ma przy zawieraniu umowy drogą telefoniczną ( chyba, że rozmowa została nagrana).

Czytaj dalej

Nagrywanie rozmowy z pracodawcą przez pracownika

Dobre relacje na linii pracodawca-pracownik to podstawa budowania przyjaznej atmosfery w firmie. Zadowolonego pracownika, cechuje zazwyczaj większa motywacja do pracy. Niestety czasami, mimo najlepszych chęci, może wystąpić konflikt pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Tego typu spory, jeżeli nie uda ich się rozwiązać polubownie, nierzadko kończą się procesem sądowym.  W procesach jako dowód, pracownicy często przedstawiają nagrania rozmów ze swoimi przełożonymi. Czy nagrywanie rozmowy z pracodawcą przez pracownika i wykorzystanie nagrania jako dowód w sądzie jest zgodne z prawem?

Czytaj dalej

Czy zmniejszenie wysokości kary umownej jest możliwe?

Błędy i potknięcia przy prowadzeniu swojego biznesu zdarzają się od czasu do czasu każdemu. Bardzo ważne jest, żeby już na etapie zawierania umowy sprawdzić, czy w umowie tej zastrzeżona została kara umowna, w jakiej wysokości została ona zastrzeżona oraz na jakich warunkach. Czasem już na etapie zawarcia umowy możemy uchronić się przed doniosłymi w skutkach konsekwencjami.

Czytaj dalej

Działalność gospodarcza w domu a wyższy podatek od nieruchomości

Rozwój nowych technologii sprawił, że coraz więcej osób może pozwolić sobie na pracę zdalną. Również na prowadzenie działalności gospodarczej we własnym domu. Działalność gospodarcza w domu, to już nie tylko sytuacje, kiedy ktoś na parterze swojego domu mieszkalnego posiada lokal użytkowy zagospodarowany jako sklep czy gabinet lekarski. To często wykonywanie zleceń przy komputerze. Wtedy do pracy potrzebne jest biurko bądź kawałek stołu, krzesło czy fotel, i laptop. Wielu osobom dla prowadzenia działalności gospodarczej z domu wystarcza niewielki kącik w salonie, z którego poza godzinami pracy „firmy” chętnie korzysta cała rodzina. Czy w sytuacji, kiedy mamy zarejestrowaną działalność gospodarczą w domu, trzeba płacić wyższy podatek od nieruchomości?

Czytaj dalej

Odwołanie pracownika z urlopu. Czy pracownik musi sprawdzać skrzynkę mailową na urlopie?

Prawo do wypoczynku pracownika jest prawem zagwarantowanym nie tylko przez przepisy prawa pracy, ale również przez Konstytucję. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje wyjątkowe, kiedy odwołanie pracownika z urlopu przez pracodawcę jest możliwe.  Kiedy? Jak przekazać pracownikowi  oświadczenie o odwołaniu z urlopu? Czy pracownik na urlopie musi sprawdzać pocztę elektroniczną?

Czytaj dalej

Socjalne potrzeby pracowników a ZFŚS – dofinansowanie wakacji

W większej firmie, zatrudniającej powyżej 20 pracowników, można spodziewać się większej ochrony pracownika gwarantowanej przez prawo. Dla przykładu należy wskazać chociażby możliwość “zamrażania” przez pracodawcę pewnej kwoty pieniędzy, którą będzie mógł przeznaczać na socjalne potrzeby pracowników. Jest to możliwe poprzez utworzenie ZFŚS. Potrzeby takie mogą być najróżniejsze, czy to dofinansowanie opieki medycznej, czy dopłata do wakacji pracownika (popularnie nazywane „wczasami pod gruszą”).

Czytaj dalej

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych to pojęcie, z którym spotykamy się ostatnio niezwykle często. Zwłaszcza w kontekście nadchodzących zmian w prawie ochrony danych osobowych. Dla wielu osób jest to jednak nadal pojęcie bardzo abstrakcyjne. Stąd postanowiliśmy o nim napisać.W pierwszej kolejności zalecamy również zapoznanie się z wpisem o tym, czym w ogóle są dane osobowe i które informacje za takie dane mogą zostać uznane.

Czytaj dalej

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – zmiany

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych jest jednym z ważnych aspektów zmian w przepisach o ochronie danych osobowych. Wspominaliśmy o nim wcześniej, w jednym z artykułów poświęconych projektowi nowej ustawy dotyczącej tej materii.  Dziś postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu, jak uregulowana jest kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w  projekcie nowej ustawy oraz jakie uprawnienia będą mieli kontrolujący.

Czytaj dalej

Tymczasowe aresztowanie a umowa o pracę – co z umową o pracę?

Tymczasowe aresztowanie pracownika. Sytuacja być może nie zdarzająca się na co dzień, ale jednak występująca od czasu do czasu. To zazwyczaj duży problem dla pracodawcy.  Tymczasowe aresztowanie pracownika oznacza bowiem, że istnieje duże prawdopodobieństwo na to, że popełnił on przestępstwo. Izolacja pracownika, w zależności od stopnia zawiłości sprawy, może potrwać kilka miesięcy, a nawet dłużej. Co w takiej sytuacji dzieje się z umową o pracę?

Czytaj dalej

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika. Kiedy jest możliwe?

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika, to wyrażenie powszechnie określające opisaną w Kodeksie Pracy instytucję  rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Dopuszczalne jest w ściśle określonych przepisami sytuacjach i obwarowane jest pewnymi warunkami, które muszą zostać spełnione. O czym warto pamiętać, dokonując rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Kiedy możliwe jest zwolnienie dyscyplinarne pracownika?

Czytaj dalej

Nieuczciwa reklama. Co to takiego? Czyn nieuczciwej konkurencji.

Mówi się, że „reklama jest dźwignią handlu”. Żeby nasze produkty i usługi zostały docenione, muszą najpierw zostać zauważone przez potencjalnych klientów. Reklama dawno już przestała być używana tylko po to, aby w prosty sposób zachęcić do zakupu.  To jedno z narzędzi komunikacji na linii przedsiębiorstwo – klient, pomagające budować zaufanie i lojalność wobec marki. Tworząc reklamy należy pamiętać, aby były zgodne z prawem, w przeciwnym razie możemy dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji. Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, określany potocznie jako nieuczciwa reklama?

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych. Co to jest? Dlaczego jest ważna?

Na przestrzeni ostatnich lat skala zbierania i przetwarzania danych osobowych znacznie wzrosła. Przyczyniły się do tego nowoczesne technologie, popularność handlu i marketingu internetowego. Pozyskiwanie i udostępnianie danych osobowych jest coraz łatwiejsze i coraz częściej wykorzystywane w codziennych działaniach przez przedsiębiorców.  Dlatego szczególną uwagę zwraca się na to, że osoby fizyczne powinny zachować możliwość kontroli nad swoimi danymi, ich przetwarzaniem i przepływem.  Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych to tematyką, z którą powinni dokładnie zapoznać się wszyscy przedsiębiorcy. Zwłaszcza w kontekście przygotowania się do wejścia w życie tzw. RODO.  Dlaczego ochrona danych osobowych jest taka ważna?

Czytaj dalej

Czym jest stosunek pracy? Kiedy należy zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem?

Często otrzymujemy pytania o to, kiedy pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę o pracę z osobą, z którą podejmuje współpracę, a kiedy wystarczająca jest umowa cywilnoprawna. To ciekawe i złożone zagadnienie. Umowę o pracę należy zawrzeć zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Czym jest stosunek pracy? Po czym go rozpoznać?

Czytaj dalej

Zwolnienie od kosztów sądowych – komu przysługuje?

Jakiś czas temu na blogu pojawił się artykuł dotyczący tego, jakie są koszty postępowania cywilnego. Przy tej okazji wspomnieliśmy również o instytucji zwolnienia od kosztów sądowych.  Wskazaliśmy, że istnieje zwolnienie przedmiotowe (np. od wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie czy od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych) zwolnienie podmiotowe ( np. co do zasady,  w przypadku pracownika wnoszącego powództwo do sądu pracy ).  Wskazaliśmy również, że sąd może zwolnić od ponoszenia kosztów sądowych, na wniosek osoby ubiegającej się o takie zwolnienie. Komu przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych?

Czytaj dalej

Kwestionowanie wynagrodzenia z umowy o pracę przez ZUS

Do napisania dzisiejszego artykułu zainspirowało nas wydane pod koniec listopada orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczyło ono sytuacji, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych podważa wysokość wynagrodzenia zawartego w umowie o pracę, a co z tym związane, podważa również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Czy kwestionowanie wynagrodzenia z umowy o pracę przez ZUS jest zgodne z Konstytucją RP?

Czytaj dalej

Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas określony za wypowiedzeniem?

Umowa o pracę na czas określony, jak z samej nazwy wynika, zawierana jest na konkretnie oznaczony okres czasu. Z założenia stosunek pracy ulega rozwiązaniu wraz z upływem czasu, na jaki umowa została zawarta. A czy można ją rozwiązać wcześniej? Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas określony za wypowiedzeniem?

Czytaj dalej

Komu zgłosić naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?

Wiele czasu i miejsca na tym blogu poświęcamy kwestii ochrony danych osobowych. Dziś chcielibyśmy przybliżyć kwestie związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Często osoby, których prawa są naruszane, nie wiedzą tak naprawdę co mogą zrobić w takiej sytuacji. Do kogo złożyć skargę na naruszenie  przepisów o ochronie danych osobowych?

Czytaj dalej
Logo
Adres
ul. Szlak 65 lok. 1008
(X piętro biurowca KŁOS)
31-153 Kraków

Kancelaria

Oferuje usługi prawne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii w celu umówienia indywidualnego spotkania.

Prawa autorskie © 2022 Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone.